CORONA INFORMATIE & REGELS

Huidige regels voor de sport

 

Update 12 mei 2021  – Op basis van de beslissingen door het Overleg Comité van 11 mei 2021 kregen we een vooruitblik op de versoepelingen die we de komende maanden mogen verwachten. Via deze update trachten we op basis van de beschikbare informatie een overzicht te geven van wat deze versoepelingsfases op 9 juni, 1 juli, 30 juli, 13 augustus en 1 september voor de sportsector zullen betekenen. We volgen nieuwe informatie vanuit het federale niveau op de voet en zorgen voor een eventuele update van deze basisregels van zodra deze info beschikbaar is.

 

In het kort gelden volgende regels vanaf 8 mei:

Voor kinderen tot 13 jaar:

Bij voorkeur sport je outdoor.

Outdoor en indoor trainen met contact (oefen- en wedstrijdvormen) is toegestaan. Dit kan indoor in een groep van maximum 10 personen en outdoor en in zwembaden in een groep van maximum 25 personen. Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum aantal personen.

Wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs (tornooien, competitie, interclub, …) zijn niet toegestaan.

 

Voor jongeren vanaf 13 jaar (°2007)

Indoor sporten is niet toegestaan.

Outdoor, en in zwembaden, is trainen met contact toegestaan, in een groep van maximum 25 personen. Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum van 25 personen. Contact is toegestaan voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport. Sporten in niet-georganiseerd verband kan volgens de regels van het samenscholingsverbod (max. 10 en zonder contact).

Wedstrijden met deelnemers van verschillende sportgroepen of clubs (tornooien, competitie, interclub, …) zijn niet toegestaan.

 

Specifiek voor sportkampen geldt:

Sportkampen voor kinderen tot 13 jaar (°2008) kunnen doorgaan onder volgende voorwaarden:

Groepen van max. 10 personen indoor, max. 25 outdoor (telkens exclusief begeleiders).

Bij voorkeur outdoor sportactiviteiten, indoor mogelijk indien noodzakelijk en volgens de richtlijnen in het protocol voor sportkampen.

Kinderen hoeven geen afstand te bewaren en geen mondmasker te dragen.

Begeleiding draagt mondmaskers.

Meerdaags aanbod: groepen blijven dezelfde tijdens aanbod.

Indoor lunchen is mogelijk, kleedkamergebruik is toegestaan.

Overnachtingen zijn niet mogelijk.

Sportkampen voor jongeren vanaf 13 jaar (°2007) tot 19 jaar (°2002) kunnen doorgaan onder volgende voorwaarden:

Groepen van max. 25 personen outdoor (exclusief begeleiders). Indoor sporten niet toegestaan.

Outdoor sporten met contact toegestaan voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport.

Begeleiding draagt mondmaskers.

Meerdaags aanbod: groepen blijven dezelfde tijdens aanbod.

Indoor lunchen is niet mogelijk. Kleedkamergebruik is toegestaan indien noodzakelijk en wordt tot strikte minimum beperkt. De richtlijnen uit het protocol voor sportkampen worden hierbij strikt opgevolgd.

Overnachtingen zijn niet mogelijk.

 

De richtlijnen uit het protocol voor sportkampen voor kinderen en jongeren worden hierbij strikt opgevolgd.

 

Algemeen geldt:

 

Enkel tijdens onderwijsactiviteiten van het leerplichtonderwijs zijn samenscholingen met meer dan 25/10 personen toegestaan. Die richtlijnen vind je terug op de site van Onderwijs Vlaanderen (typ “lichamelijke opvoeding” in de zoekbalk).

Zwembaden: instructiebaden, kinder- en sportbaden mogen open. Recreatiezones en subtropische zwembaden moeten gesloten blijven. Uitbaters van zwembaden passen de maatregelen in het Protocol voor zwembaden strikt toe.

Schietstanden mogen opnieuw openen voor sportschutters met het oog op het behalen van de verplichte schietbeurten in het kader van de vigerende regelgeving van de gemeenschappen betreffende het sportschieten (raadpleeg je respectievelijke federatie voor de verdere modaliteiten).

Kleedkamers en douches blijven gesloten, behalve bij sportkampen en zwembaden.

Sportkantines kunnen een terras openen volgens de richtlijnen in het Buitenprotocol voor de horeca. Meer info vind je ook op de website van Horeca Vlaanderen.

Professionele sporten en topsport zijn mogelijk mits een aanvraag op basis van een concreet draaiboek (met teststrategie voor wedstrijden) en na toestemming van de bevoegde minister.

Publiek is indoor voorlopig niet toegelaten, behalve 1 persoon van het huishouden bij kinderen en jongeren tot en met 18 jaar of 1 begeleider bij een G-sporter. Outdoor is publiek toegelaten bij evenementen en (top)sportwedstrijden (zittend en max. 50). Van zodra amateurwedstrijden opnieuw kunnen, zal men daar dus ook opnieuw publiek kunnen ontvangen (indien outdoor, zittend en max. 50 personen).

Wanneer je sport onder een overkapping (bv. tentstructuur) met vier zijwanden die volledig open zijn, zijn de regels voor outdoor sporten van toepassing.

Vanaf 26 april zullen enkele proef- en pilootevenementen worden geselecteerd in functie van het toelaten van publiek.

Lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente.

Op de officiële website van het federale crisiscentrum over het Coronavirus vind je de laatste federale maatregelen.

 

Lees het basisprotocol sport

 

Vooruitblik op mogelijke versoepelingen

 

Vooruitblik op mogelijke versoepelingen op basis van de voorlopige communicatie vanuit het federale niveau na het overlegcomité van 11 mei (onder voorbehoud van gunstige corona-cijfers en eventuele wijzingen in de federale richtlijnen). Het verwachtte federale MB zal hierbij mogelijks nog extra modaliteiten opleggen. Wij verduidelijken deze in een update van het basisprotocol sport en corona en de onderliggende protocollen van zodra dit MB beschikbaar is.

 

9 juni

Voor alle leeftijden wordt de maximale grootte van een sportgroep verhoogd tot 50 personen binnen en 100 personen buiten. Voor sporten met contact zullen bijkomende modaliteiten bepaald worden in het federale MB.

Sport- en jeugdkampen kunnen voor maximaal 50 personen, overnachting is niet toegelaten.

Amateursportwedstrijden kunnen opnieuw plaatsvinden

Alle indoor sportinfrastructuur (ook fitness, bowling, ski, klim, …) kan weer open voor alle leeftijden.

Het federale MB zal wel bijkomende modaliteiten opleggen inzake ventilatie en luchtkwaliteitsmeters voor fitnesscentra.

De recreatiezones van zwembaden en subtropische zwembaden kunnen opnieuw worden opgesteld.

Horecafaciliteiten (dus ook kantines) kunnen opnieuw indoor openen (regels horecaprotocol!)

De limieten voor publiek bij sportwedstrijden worden verruimd:

Binnen tot 200 personen of 75% van de zaalcapaciteit (CIRM), zittend, met mondmasker en op veilige afstand

Buiten tot 400 personen, met mondmasker en op veilige afstand

1 juli

De resterende beperkingen op sportactiviteiten worden opgegeven

De limieten voor publiek bij sportwedstrijden worden verruimd:

Binnen tot 2.000 personen of 80% van de zaalcapaciteit (CIRM), zittend, met mondmasker en op een veilige afstand

Buiten tot 2.500 personen, met mondmasker en op een veilige afstand

Vanaf 25 juni: Sport- en jeugdkampen kunnen voor maximaal 100 personen, overnachting is toegelaten.

30 juli

De limieten voor publiek bij sportwedstrijden worden verruimd:

Binnen tot 3.000 personen of 100% van de zaalcapaciteit (CIRM), zittend, met mondmasker en op een veilige afstand

Buiten tot 5.000 personen, met mondmasker en op een veilige afstand

13 augustus

Massa-(sport)evenementen zijn buiten opnieuw toegelaten. Deelname gelinkt aan voorleggen vaccinatieattest of recente negatieve PCR-test.

(Eventuele) publiekslimieten nog te bepalen

1 september

Massa-(sport)evenementen zijn ook binnen opnieuw toegelaten. Deelname gelinkt aan voorleggen vaccinatieattest of recente negatieve PCR-test.

(Eventuele) publiekslimieten nog te bepalen

Geen restricties meer op jeugd- en sportkampen en sportstages

  Delen van persoonsgegevens met derden

  Bulls Gym verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Bulls Gym blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

  Bulls Gym gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Bulls Gym gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bulls Gym en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bullsgym.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

  We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  Bulls Gym neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

  Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op ons via info@bullsgym.be.

  HOME
  Work

  Bigger.Faster.Stronger

  BULLS GYM