Huishoudelijk Reglement

Bulls Gym onderschrijft de erecode van de vechtsporten:

 

‘Vechten gebeurt alleen op de mat of in de ring, en nooit op straat. De technieken die je worden aangeleerd mogen alleen worden gebruikt ter verdediging van jezelf of anderen. Je mag nooit je vechttechnieken gebruiken tegen iemand die zich niet kan verdedigen. Eer, loyaliteit en trouw zijn aan de code zijn belangrijker dan welke vechttechniek, graduatie of titel dan ook.’

Het tonen van respect voor jezelf en anderen is één van de belangrijkste waarden binnen de vechtsport.  Leden zullen altijd respectvol met elkaar omgaan.

 

Leden van Bulls Gym zullen binnen en buiten de sportschool niet voor overlast zorgen.

 

Van iedereen die de Nederlandse taal spreekt wordt verwacht deze ook te spreken binnen de sportschool.

Hygiëne is erg belangrijk, de dojo mag alleen met schone sportkleding en schoenen betreden worden. Deelnemers aan de lessen hebben altijd schone voeten en gekipte nagels.

Sieraden, piercings e.d. die letselrisico opleveren voor de drager of anderen worden verwijderd, dan

wel afgeplakt.

Leden zijn verplicht zijn of haar gezondheidstoestand toe te lichten, mocht dit een negatieve invloed hebben op de beoefening van de sport.

Sparren mag uitsluitend onder begeleiding van de trainers.

Bulls Gym is niet aansprakelijk voor schade, diefstal en/ of vermissing van persoonlijke eigendommen van leden

Klachten en/ of ongeregeldheden worden direct bij de aanwezige trainers gemeld, deze zullen direct gezamenlijk opgelost worden.

Bulls Gym heeft een vertrouwenspersoon, leden kunnen als ze zich tot de vertrouwenspersoon willen wenden contact opnemen met:

Filip Verlinden E-mail: info@bullsgym.be telefoonnummer: 0032498339113

Leg gebruikte materialen altijd op de plek terug waar ze horen.

Het gebruik van slecht onderhouden en/of onveilige materialen en hulpmiddelen is verboden; dit geldt zowel voor de materialen en hulpmiddelen van Bulls Gym als die van de leden.

Maak niet langer gebruik van materialen en toestellen dan nodig en ga op een juiste wijze met de materialen om.

Het gebruik van doping en stimulerende middelen is verboden.

Indien men achter loopt met de contributie mag er niet getraind worden.

HOME
Work

Bigger.Faster.Stronger

BULLS GYM